0 votes
in Болор дуран by
edited
Хувийн хувилбар нь боломж бага байж үнэ нь бүр их өндөр?

1 Answer

0 votes
by (780 points)
Албаны хувилбар нь жилийн 49 000₮, харин хувийн хувилбар нь нэг удаа аваад төхөөрөмжөө солихгүй бол насан турш хэрэглэх боломжтой лицензтэй учраас өндөр дүнтэй харагдаж байгаа.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...