Хэрэглэгч badaa

Гишүүн болсон: 7 жил (2017, 5 сарын 8 эхлээд)
Төрөл: Нэвтэрсэн хэрэглэгч
Бүтэн нэр:
Байршил:
Вэб хуудас:
Тайлбар:

badaa хэрэглэгчийн үйлдлүүд

Оноо: 780 оноо (Эрэмбэ #2)
Асуулт: 1
Хариулт: 11
Тайлбар: 3
Үнэлсэн: 11 асуулт, 9 хариулт
Өгсөн: 20 эерэг оноо, 0 сөрөг оноо
Авсан: 1 сөрөг оноо, 0 сөрөг оноо

badaa-н самбар

Энэ самбарт бичихийн тулд та нэвтрэх эсвэл бүртгүүлнэ үү.
...