0 Оноо
Болор дуран ангилалд
зассан
Хувийн хувилбар нь боломж бага байж үнэ нь бүр их өндөр?

1 хариулт

0 Оноо
(780 оноо)
Албаны хувилбар нь жилийн 49 000₮, харин хувийн хувилбар нь нэг удаа аваад төхөөрөмжөө солихгүй бол насан турш хэрэглэх боломжтой лицензтэй учраас өндөр дүнтэй харагдаж байгаа.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...