0 votes
in Болор дуран by
Болор алдаа шалгуурын програмын лицензийн хугацаа дууссан гэж гарч ирээд ажиллахгүй байна. Лицензийн эхний 8 орон /EWV5-PB85/. Үүнийг шалгаад хариу өгнө үү.

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
Таны лицензийн хугацаа 2019-08-24 өдөр дууссан байна.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...