+1 vote
in Болор дуран by (3.8k points)
retagged by
Би ажил болоод гэрийн хоёр компьютер дээрээ хэрэглэх гэсэн юм. 2 CD худалдаж авах ёстой юу?

1 Answer

+1 vote
by (3.8k points)
1 лиценз нь 1 компьютерт л ашиглагдана. 1 компакт диск авч болох ч заавал 2 ширхэг лиценз авна гэсэн үг.
Төлбөрийн хувьд лицензийн тоогоор явж байгаа.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...