Хэрэглэгч badaa

Гишүүн болсон: 6 сарын (5 сарын 8 эхлээд)
Төрөл: Нэвтэрсэн хэрэглэгч
Бүтэн нэр:
Байршил:
Вэб хуудас:
Тайлбар:

badaa хэрэглэгчийн үйлдлүүд

Оноо: 450 оноо (Эрэмбэ #2)
Асуулт: 1
Хариулт: 4
Тайлбар: 3
Үнэлсэн: 10 асуулт, 7 хариулт
Өгсөн: 17 эерэг оноо, 0 сөрөг оноо
Авсан: 0 эерэг оноо, 0 сөрөг оноо

badaa-н самбар

Энэ самбарт бичихийн тулд та нэвтрэх эсвэл бүртгүүлнэ үү.
...