Хэрэглэгч admin

Гишүүн болсон: 1 жил (2017, 4 сарын 26 эхлээд)
Төрөл: Дээд захирагч
Тусгай эрх: Дурын асуултын ангилал өөрчлөх
Бүх асуултыг засварлах
Бүх хариултыг засварлах
Бүх тайлбарыг засварлах
Бичлэг мэдэгдэхгүйгээр засварлах
Дурын асуултыг хаах
Асуулт бүрд хариулт сонгох
Эзэнгүй бичлэгүүдийн IP хаягуудыг харах
Хэн бичлэг үнэлсэн эсвэл тэмдэглэснийг харах
Бичлэгүүд зөвшөөрөх эсвэл татгалзах
Бүх бичлэгийг далдлах эсвэл харуулах
Нууцалсан бичлэгүүдийг устгах
Бүтэн нэр:
Байршил:
Вэб хуудас:
Тайлбар:

admin хэрэглэгчийн үйлдлүүд

Оноо: 2,820 оноо (Эрэмбэ #1)
Асуулт: 13 (1 хамгийн сайн хариултаар сонгогдсон)
Хариулт: 25 (4 хамгийн сайнаар сонгох)
Тайлбар: 3
Үнэлсэн: 0 асуулт, 0 хариулт
Өгсөн: 0 эерэг оноо, 0 сөрөг оноо
Авсан: 16 эерэг оноо, 0 сөрөг оноо

admin-н самбар

Энэ самбарт бичихийн тулд та нэвтрэх эсвэл бүртгүүлнэ үү.
...