0 votes
in Болор дуран by

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
Сайн байна уу,

Манай бүтээгдэхүүн 1 жил / 49000, 3 жил / 88000 гэсэн хувилбаруудтай.
Өмнө нь хугацаагүй гэж байсан боловч одоо тийм хувилбар байхгүй.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...