0 votes
in Болор дуран by
2020 оны 04 сард хөнгөлөлтөөр 1 жилийн лиуенз авсан одоо хугацаа дууссан гээд идэвхгүй боллоо. Хариу хүсье.

deb8149@gmail.com

99098149 Д.Эрдэнэбаяр.

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
Таны лицензийн хугацаа 2021-04-23 17:06:38 дуусахаар байна. Системийн цагаа зөв эсэхийг шалгана уу.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...