0 votes
in Болор дуран by (340 points)
Хэзээ шинэчлэл хийгддэг вэ?

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
Программаа сайжруулж шинэ боломж нэмэх, үгсийн санг сайжруулах, оффис болон виндоусын шинэ хувилбар гарах бүрт шинэчлэл хийдэг.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...