0 votes
in Болор дуран by (340 points)
Байгууллага дундаа нэгийг аваад ашиглаж болох уу?

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
1 лиценз нь 1 компьютерт л ашиглагдана. Тиймээс та хэрэглэх компьютерийнхээ тоогоор авах шаардлагатай.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...