0 votes
in Болор дуран by (340 points)
Болор дуран 3.0, 4.0 гэсэн дараагийн хувилбар гарахад Хувийн хувилбар огт ажиллахаа больчих уу?

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
Болор дуран 2.0-ийн хэрэглэгчид 3.0, 4.0 гарахад шинэчлэх боломжгүй ч үргэлжлүүлэн ашигласаар байх боломжтой. Та тус хувилбарыг хэдэн ч жил ашиглаж болно.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...