0 votes
in Болор дуран by (3.8k points)
Хувь хүн "Албаны" хувилбарыг авч болох уу

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
Болно. "Албаны", "Хувийн" гэдэг бол зөвхөн тухайн хувилбарыг ямар хэрэглэгч хэрэглэхэд тохиромжтойгоор нэрлэсэн нэр юм. Тиймээс аль хувилбарыг ямар ч хэрэглэгч хэрэглэж болно.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...