0 votes
in Болор дуран by

Bolor spell checker суулгах гэхээр доорхи алдаа гараад байх юм. Юунаас болдог юм бол?

1 Answer

0 votes
by (3.8k points)
Лицензийн хамгаалалт юм. Хэрвээ та виртуал төхөөрөмж дээр ажиллуулахыг хүсэж байгаа бол тусгайлан мэдэгдэж гэрээлэх ёстой.
by
Виртуал төхөөрөмж биш зүгээр компьютер дээрээ уншуулахаар ингээд алдаа гараад байгаа юм.
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...