1 Answer

0 votes
by
Үйлдлийн систем ээ дахин суулгах, компьютероо форматлаад суулгах зэрэг үед дахин шинээр худалдаж авах шаардлагагүй, эхний эрхээ ашиглаад явна. Харин хуучин системээ форматлахын өмнө Болор алдаа шалгуураа uninstall хийгээрэй.
by
Комьпютер асахгүй болоод форматлах шаардлагатай болсон бөгөөд uninstall хийх боломжгүй байсан. Ахиж суулгах боломж олгоно уу
Bolorsoft Q&A -д тавтай морил. Энд та асуулт тавьж нийгэмлэгийн гишүүдээс хариулт авах боломжтой. Болор дуран вэб
...